Covid-19 Protocol Checklist

Richtlijnen
Orthopoint Latem


Wat we verwachten van jou

Graag begrip voor volgende zaken :

1. Orthopoint neemt bijzondere maatregelen om jou en haar medewerkers te beschermen.

2. Niet iedereen kan tegelijk behandeld worden als we terug aan het werk zijn, verloren tijd kan onmogelijk ingehaald worden.

3. Nieuwe afspraken worden door ons opgemaakt in chronologische volgorde vanaf het begin van de lock-down. WIJ BELLEN JOU.

4. Kom op tijd op je afspraak, niet te vroeg, en zeker niet te laat.

5. GOED POETSEN voor je vertrek thuis.

6. Enkel de patiënt komt binnen (begeleider wacht buiten of in de auto).

7. Maximaal 1 begeleider indien nodig (patiënt <11jaar).

8. WC / Poetshoek zijn afgesloten.

9. Graag handen wassen met zeep en spoelen voor de behandeling (staat klaar).

10. Geen zaken aanraken als niet nodig.

11. Wij kunnen iemand die ziek is, ziek is geweest of in contact is geweest met een besmette persoon de voorbije 14 dagen, niet behandelen.

12. Jammer genoeg zijn we verplicht om bepaalde afspraken te verplaatsen naar een later tijdstip (uw wordt hierover ingelicht via telefoon).

Wat jij van ons mag verwachten

1. Orthopoint gaat bewust om met de risico’s en neemt deze ook ter harte.

2. Wie zelfs ook maar geringe ziekteverschijnselen vertoont blijft thuis.

3. We begroeten je even hoffelijk en enthousiast als anders, maar nu even zonder handdruk.

4. Alle aanbevolen hygiënemaatregelen worden zorgvuldig nagevolgd , het zijn dat wij wat minder herkenbaar zijn (evt bril, mondmasker, helm/faceshield/gezichtsmasker en beschermingspak). Deze worden op de correcte momenten gewisseld en/of aangepast aan de soort van afspraak.

5. Ons team zorgt voor bijzondere EXTRA aandacht voor reiniging van alle oppervlakten die werden aangeraakt.

6. De deur van de praktijk blijft open tijdens de consultaties.

7. Wij hebben de wachtruimte volledig leeg gemaakt, dus enkele personen kunnen daar perfect, met respect voor de “social distance” van 1,5m, plaats nemen, moest
buiten wachten, of in de wagen geen optie zijn.

8. Wij proberen onze timing wat tijdstip van afspraak betreft te respecteren.

9. We hebben onze praktijkvoering volledig moeten aanpassen en volgen een protocol van gefaseerde heropstart van de praktijk. Orthodontische behandelingen worden
opgesplitst in hoge/lage opvolgingsnood en risicovolle behandeling met/zonder aërosol. Bepaalde behandelingen kunnen dus alleen maar in de voorof namiddag in correcte omstandigheden.

10. Zolang er geen voldoende groepsimmuniteit aanwezig is en/of een vaccin beschikbaar is, zullen de genomen voorzorgsmaatregelen aangehouden moeten worden in alle fases.

#PositiveThinking

#BeatCorona

Als laatste willen we nog even aanstippen dat iedereen, zonder enige uitzondering, heel fel is getroffen door deze hele situatie, zijn gevolgen en zijn maatregelen. Je mag ons op ons woord geloven dat we er alles aan doen om je zo snel mogelijk te helpen en de wachttijd zo kort mogelijk te houden. We hopen
echter dat je begrip hebt voor het feit dat het voor ons onmogelijk is om de verloren tijd in te halen net als voor het gegeven dat we niet iedereen tegelijk
kunnen helpen.

Onze agenda voor de komende maanden is zo opgesteld dat de patiënten die een afspraak hadden op de moment dat de praktijk is dicht gegaan, eerst op de agenda worden geplaatst en zo gaan we verder tot op heden. Het lijkt ons het meest logische en eerlijkste dat de patiënten die al het langst wachten ook het eerst worden geholpen. Op de “Corona-way” zullen we de situatie normaal gezien in de komende maanden volledig terug onder controle hebben.
“Alles komt goed”, daar gaan we samen voor!
#PositiveThinking #BeatCorona

Close